PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO BYŁYCH MAŁŻONKÓW, A ŚRODKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RACHUNKU BANKOWYM

środki na rachunku bankowymCzęsto w sprawach o podział majątku wspólnego Klienci są przeświadczeni, iż środki znajdujące się na ich prywatnych rachunkach bankowych nie podlegają podziałowi – nic bardziej mylnego.

CZY ŚRODKI NA PRYWATNYCH KONTACH MAŁŻONKÓW SĄ TAKŻE SKŁADNIKAMI MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

Podczas podziału majątku wspólnego nie ma znaczenia, czy było to konto wspólne małżonków, czy indywidualne któregoś z nich. Kluczowym jest data, w której ustała wspólność majątkowa stron. Ustala się wówczas skład majątku wspólnego biorąc pod uwagę również saldo kont indywidualnych małżonków na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

CZY WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ MAŁŻONKÓW PRZELEWANE PRZEZ PRACODAWCĘ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK RÓWNIEŻ PODLEGA PODZIAŁOWI?

Zgodnie z art. 31 § 2 KRO do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Zgodnie z powyższym nie ma znaczenia czy pracodawca przesyła małżonkom środki na wspólny rachunek, czy na rachunki indywidualne.

W JAKI SPOSÓB USTALIĆ STAN KONT MAŁŻONKÓW NA DZIEŃ USTANIA WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ?

Taki wyciąg salda rachunku bankowego w konkretnej dacie można pobrać z serwisu internetowej bankowości lub zwrócić się bo banku z prośbą o wydanie zaświadczenia o stanie konta w konkretnym dniu.
Jeśli zaś małżonkowie są skonfliktowani i nie mają wspólnego rachunku bankowego – wówczas należy zwrócić się do Sądu w toku sprawy o podział majątków o zawnioskowanie do konkretnych banków o udzielenie informacji w tym przedmiocie.

CO W PRZYPADKU, GDY MAŁŻONKOWIE JESZCZE SIĘ NIE ROZWIEDLI, A JEDEN Z NICH NIE ZGADZA SIĘ NA USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ U NOTARIUSZA, MIMO ŻE PROWADZĄ OSOBNE GOSPODARSTWA DOMOWE?

Wówczas – do ustanowienia rozdzielności majątkowej wszelkie środki (w tym wynagrodzenie na pracę) w dalszym ciągu stanowią majątek wspólny oraz będą podlegały podziałowi. Jedynym rozwiązaniem, aby zmienić dotychczasowy stan rzeczy, gdy drugi małżonek nie wyraża woli ustanowienia rozdzielności majątkowej u notariusza, a rozwód prawdopodobnie będzie się ciągnął latami jest wystąpienie do Sądu Rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wspomnieć należy, iż z ważnych powodów Sąd może także orzec, że rozdzielność powstała jeszcze przed dniem wytoczenia powództwa, tj. z datą wsteczną.

CZY JEŚLI NA INDYWIDUALNYM RACHUNKU BANKOWYM MAŁŻONKA ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ ŚRODKI POCHODZĄCE Z MAJĄTKU ODRĘBNEGO RÓWNIEŻ PODLEGAJĄ ONE PODZIAŁOWI?

Nie, w sytuacji, gdy małżonek wykaże przed Sądem, że środki pochodzą z majątku odrębnego (np. ze sprzedaży mieszkania zakupionego jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński). Należy jednak pamiętać, iż to na małżonku, który domaga się niezliczania środków na poczet majątku wspólnego ciąży obowiązek wykazania, że pieniądze są składnikiem jego majątku odrębnego.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz