PRZESŁANKI ROZWODU – KIEDY SĄD MOŻE ROZWIĄZAĆ MAŁŻEŃSTWO?

przesłanki rozwoduPrzez rozwód można zakończyć małżeństwo. Istotne jest, że z uwagi na zasadę trwałości małżeństwa, aby Sąd mógł orzec o rozwodzie muszą zostać spełnione ustawowe przesłanki.

JAKIE SĄ POZYTYWNE PRZESŁANKI ROZWODU?

Przesłanki pozytywne to takie, które muszą zostać spełnione, aby Sąd mógł orzec o rozwodzie. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym musi nastąpić rozkład pożycia stron, który będzie równocześnie:

  1. trwały
  2. zupełny

Trwały rozkład pożycia wskazuje na to, iż nie ma prawdopodobieństwa, aby więzi małżeńskie zostały odbudowane.

Zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami ustały trzy podstawowe więzi – uczuciowa, ekonomiczna oraz fizyczna. Istotne jest, że w momencie orzekania o rozwodzie żadna z tych więzi nie może już istnieć.

JAKIE SĄ NEGATYWNE PRZESŁANKI ROZWODU?

Przesłanki negatywne to takie, których występowanie wyłącza możliwość orzeczenia przez Sąd rozwodu. Są one badane każdorazowo indywidualnie, a pojawiają się gdy:

  1. wskutek rozwodu ucierpi dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków,
  2. orzeczenie rozwodu jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a małżonek niewinny się temu sprzeciwia.

Należy mieć na uwadze, że sąd każdorazowo bada sprawę indywidualnie, ustalając stan faktyczny, a także badając przesłanki. Każda sprawa rozwodowa wiąże się z ogromem emocji, a także jest trudna dla małżonków i ich małoletnich dzieci, wobec czego decyzja musi być w pełni przemyślana.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz