ROZWÓD – CZY DA SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ?

jak przygotować się do rozwoduNiewątpliwie zakończenie małżeństwa jest trudną decyzją, która wymaga gruntowego przemyślenia wielu kwestii, a także wywraca dotychczasowe życie małżonków (a często również ich dzieci) do góry nogami. Trzeba mieć na uwadze, że cała sytuacja okołorozwodowa ma w toku późniejszego postępowania przed Sądem ogromne znaczenie.

KIEDY MOŻNA MÓWIĆ O POCZĄTKU ROZWODU?

Pierwszym, niezbędnym czynnikiem jest samo podjęcie decyzji. W niektórych przypadkach do jej podjęcia dojrzewa się powoli, mając na uwadze stopniowo rozluźniające się relacje małżonków, a w innych przypadkach może to nastąpić nagle i być spowodowane konkretnym zdarzeniem, np. zdradą.

Należy pamiętać, że aby Sąd mógł orzec o rozwodzie muszą zostać spełnione przesłanki wyrażone w art. 56 KRO, m.in. zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a więc muszą w nieodwracalny sposób wygasnąć więzi: uczuciowa, ekonomiczna i fizyczna.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZED ZŁOŻENIEM POZWU O ROZWÓD?

Najistotniejszym jest, aby dowiedzieć się o czym orzeka Sąd w toku postępowania o rozwód. Są to poza rozwiązaniem małżeństwa m.in. kwestie sprawowania pieczy nad dziećmi, alimenty, kontakty, wspólne mieszkanie. Aby poznać swoje prawa i możliwości w zakresie rozwodu, a także wybrać najlepsze rozwiązania warto skonsultować się z adwokatem.

CZY POINFORMOWANIE WSPÓŁMAŁŻONKA O WYSTĄPIENIU Z POWÓDZTWEM JEST KONIECZNE?

Nie jest to niezbędne, ale w sytuacji, gdy małżonkowie nie są gruntownie skonfliktowani warto to zrobić. Taka rozmowa pozwoli przedstawić wzajemne oczekiwania i pomysły na rozstrzygnięcie kwestii związanych np. z pieczą nad małoletnimi dziećmi i być może dzięki dialogowi małżonkowie będą w stanie wypracować wspólne, spójne stanowisko, co pomoże zaoszczędzić wiele nerwów oraz negatywnych emocji.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY SKOMPLETOWAĆ SKŁADAJĄC POZEW O ROZWÓD?

 W postępowaniach rozwodowych należy przedstawić Sądowi szereg dokumentów w zależności od stanu faktycznego konkretnej sprawy. Podstawowymi są akty stanu cywilnego, tj. odpis aktu małżeństwa czy też odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. Jeśli w toku postępowania domagamy się również alimentów na dzieci lub na siebie – wówczas należy udokumentować także koszty utrzymania m.in. faktury imienne, zaświadczenia lekarskie itp. Dodatkowo do pozwu należy również dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, a gdy wnosimy o wydanie wyroku wraz z orzeczeniem o winie współmałżonka – dowody na tę okoliczność.

Dokumenty przedkładane Sądowi mogą mieć różny charakter w zależności od stanu faktycznego danej sprawy. Aby skompletować je w sposób rozsądny – wybrać najistotniejsze, wykazujące fakty które są podnoszone w pozwie oraz nie zarzucić Sądu całym segregatorem zbędnych papierów – warto zasięgnąć pomocy adwokata, który kierując się doświadczeniem zawodowym podpowie jak poprawnie skompletować pozew i nie dopuścić się braków formalnych.

JAK ROZWIAĆ OBAWĘ CZY WSPÓŁMAŁŻONEK ZŁOŻYŁ JUŻ POZEW JAKO PIERWSZY?

W sytuacji skonfliktowania małżonków niekiedy zdarza się, że obie strony decydują się na wystąpienie z powództwem w podobnym czasie bez informowania drugiego małżonka o tym fakcie. Aby wykluczyć zbieg dwóch pozwów w tej samej sprawie (wskutek czego postępowanie, które zostało zarejestrowane później zostanie umorzone) można zwrócić się do właściwego Sądu Okręgowego z zapytaniem czy przed Sądem toczy się już sprawa o rozwód z udziałem zainteresowanych stron.

CZY W SPRAWACH ROZWODOWYCH NALEŻY SKORZYSTAĆ Z POMOCY ADWOKATA?

Nie jest to konieczne, ale niewątpliwie warte rozważenia. Adwokat bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu jest w stanie zaproponować realne do osiągnięcia przed Sądem żądania, jak m.in. sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów. Ponadto opowie o tym jak wygląda postępowanie rozwodowe, czego można spodziewać się w Sądzie, ustali całą strategię rozwodową, zadba o dopełnienie wszelkich formalności, dotrzymanie wyznaczonych przez Sąd terminów, a także o poprawność formalną składanych pism.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz