Jakie cechy posiada skuteczny prawnik Warszawa?

Blog

Napisz do nas

Jak ustalane są stawki za usługi świadczone przez kancelarię?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej stawki wynagrodzeń i metody ich obliczania podawane są na życzenie klienta lub w ofercie, która jest dla niego przygotowywana. Konkretne kwoty ustala się po zapoznaniu się przez adwokata ze sprawą w ramach konsultacji prawnych.

Czy można poprosić kancelarię tylko o przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?

Istnieje taka możliwość. Wówczas adwokat przygotowuje konkretne pismo, nie podpisuje się pod nim, ale ponosi pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.

Kiedy można skorzystać z pomocy kancelarii?

Z porady prawnej można skorzystać wtedy, kiedy klient chce poznać swoje prawa lub dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prawnej, w jakiej się znalazł. Nasza kancelaria oferuje także następującą pomoc:

  • przygotowuje różnego rodzaju pisma procesowe, urzędowe,
  • opracowuje projekty umów,
  • sporządza opinie prawne,
  • w ustalaniu strategii działania oraz w prowadzeniu negocjacji czy sporów,
  • reprezentację w sądzie lub przed różnymi organami np. ścigania.

Czy adwokatowi można bezpiecznie powierzyć dokumenty i informacje o danej sprawie?

Adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że wszystkie informacje związane ze sprawą, o których dowiedział się w jej toku, są nią objęte. Dotyczy to także wszelkich materiałów znajdujących się w aktach i innych zgromadzonych np. notatek, zapisków itp., niezależnie od tego, gdzie są przechowywane. Prawnik jest zobligowany do tego, by zapewnić klientowi bezpieczną formę rozmów oraz poinformować go o ryzyku, jakie niesie ze sobą wymiana informacji drogą elektroniczną. Co do zasady adwokata nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl