Nota prawna

1. Administratorem strony internetowej jest Karolina Karlińska-Markiewicz prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz.

2. Dane osobowe wskazane w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem strony internetowej, Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Dane osobowe użytkowników przechowywane są na serwerze strony internetowej w sposób zapewniający właściwą ochronę. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Administrator zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz – pod warunkiem wyrażenia zgody – marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia]

4. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa prawna, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

7. Materiały zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Wszystkie materiały udostępnione na stronie internetowej są aktualne na dzień ich zamieszczenia, stąd nie możemy zagwarantować, że będą aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

8. Administrator jest właścicielem strony www.adwokatkkm.pl. Wszystkie materiały zawarte na stronie są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie treści zamieszczonych na stronie bez zgody Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl