Usługi/porady prawne

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc m.in. w sprawach cywilnych, karnych, majątkowych, rodzinnych, spadkowych, pracowniczych, administracyjnych.

Usługi prawne świadczone na rzecz przedsiębiorców obejmującą wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy jej prowadzenia, zakładania spółek, przygotowania projektów umów, statutów, uchwał i regulaminów oraz reprezentowanie przed właściwymi organami.

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa:

 • cywilnego
 • karnego
 • rodzinnego
 • spadkowego
 • gospodarczego
 • pracy
 • administracyjnego

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa ubezpieczeń i prawa gospodarczego. Do świadczonych przez nas usług należą, m. in.:

 • przygotowywanie różnego rodzaju pism procesowych (np. pozwów do sądu, wniosków, zażaleń, apelacji, sprzeciwów od nakazu zapłaty, umowy, etc.);
 • sporządzanie i opiniowanie umów, ofert, ugód, porozumień;
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności stron umowy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy;
 • konsultacje już podjętych środków prawnych;
 • konsultacje jakiegokolwiek innego problemu prawnego z ww. gałęzi prawa.

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Wspieramy naszych Klientów oferując im profesjonalną pomoc prawną w sprawach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl