Alimenty

Obowiązki małżonków, a przede wszystkim rodziców wobec dzieci, nie zawsze wygasają wraz z rozwodem. Prawie zawsze bywa tak, że sąd przyznaje alimenty dziecku od rodzica, który wyprowadza się z domu. Zdarzają się też sytuacje, kiedy to jeden małżonek może zażądać świadczenia od drugiego, co ma miejsce na przykład w przypadku gwałtownego pogorszenia stopy życiowej. To jednak tylko niektóre przypadki, kiedy można starać się o alimenty. Na tym blogu adwokat z Warszawy opisuje najróżniejsze sytuacje, kiedy strony występują do sądu o ich zasądzenie.
Zobacz więcej

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl