Odszkodowania

adwokat odszkodowania warszawaZapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Warszawie i umówienia wizyty w celu analizy sprawy i oceny szans na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę na mieniu lub na dobrach osobistych.

Należy pamiętać, że w przypadku szkody majątkowej poszkodowany może domagać się odszkodowania, natomiast w przypadku szkody niemajątkowej, tzw. krzywdy, może mu przysługiwać zadośćuczynienie. To samo zdarzenie może wywołać obydwa powyższe skutki.

Adwokat w sprawach o odszkodowanie

odszkodowania warszawaOdmowa wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenie w większości wypadków jest niesłuszna, albowiem co do zasadny sprawca szkody bądź ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do zapłaty uprawnionemu pełnego odszkodowania, a zatem wszelkich poniesionych w związku z danym zdarzeniem kosztów. W takich sytuacjach niezbędne jest dochodzenie swoich roszczeń i powinien być zaangażowany adwokat. Odszkodowania można dochodzić na drodze prawnej przy pełnym wsparciu specjalisty.

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a sprawcą szkody/towarzystwem ubezpieczeniowym.

W razie jakichkolwiek pytań z zakresu tematyki odszkodowań, służymy Państwu pomocą.

Kancelaria Adwokacka — Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
ul. Pankiewicza 1 lok. 11
00-696 Warszawa

+48 692 656 954
22 243 48 37
karolina.karlinska-markiewicz@adwokatura.pl
biuro@adwokatkkm.pl