CZY ISTNIEJE REJESTR OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH?

rejestr osób ubezwłasnowolnionychOsoba ubezwłasnowolniona nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem, wobec czego Sąd postanawia o pozbawieniu (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub ograniczeniu (ubezwłasnowolnienie częściowe) zdolności do czynności prawnych oraz wyznacza jej opiekuna.

Wskutek ubezwłasnowolnienia osoba nie ma możliwości np. zawarcia związku małżeńskiego, uznania ojcostwa, głosowania lub kandydowania w wyborach, sporządzenia, a także odwołania testamentu.

 

SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ CZY OSOBA, Z KTÓRĄ CHCEMY NAWIĄZAĆ STOSUNEK PRAWNY JEST UBEZWŁASNOWOLNIONA?

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, iż nie istnieje żaden rejestr osób ubezwłasnowolnionych.

Ponadto fakt, iż dana osoba jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych nie wynika z żadnych dokumentów takich jak np. akt stanu cywilnego, paszport lub dowód osobisty.

Wobec powyższego sama okoliczność ubezwłasnowolnienia nie wyłącza całkowicie możliwości faktycznego zawarcia umowy np. o pożyczkę „chwilówkę”, jednakże znaczenie ma skutek dokonanej czynności prawnej, gdyż wówczas w świetle prawa jest ona nieważna. Należy jednak zwrócić uwagę, że do momentu wykazania nieważności czynności prawnej – wywołuje ona skutki, a ewentualne wykazanie nieważności prowadzi do konieczności zwrotu uzyskanej korzyści.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz