Czy rodzeństwo jest uprawnione do zachowku

darowizna a zachowek dla rodzeństwaDAROWIZNA A ZACHOWEK DLA RODZEŃSTWA

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, której celem jest zapewnienie ochrony prawnej najbliższej rodzinie spadkodawcy oraz zabezpieczenie ich interesów przy pominięciu w testamencie.

GDZIE UREGULOWANE SĄ KWESTIE ZACHOWKU?

Przepisy wskazujące krąg uprawnionych do zachowku reguluje art. 991 Kodeksu Cywilnego.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZACHOWEK?

Zgodnie z art. 991 § 1 k.c. do zachowku uprawnieni są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do dziedziczenia ustawowego, gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZACHOWKU?

Zachowek wynosi co do zasady połowę udziału spadkowego, który przypadałby tej osobie przy dziedziczeniu ustawowym, zaś w sytuacji, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeśli zstępny uprawniony jest małoletni zachowek wynosi dwie trzecie udziału spadkowego, który wynikałby z dziedziczenia na mocy ustawy.

CO JEST UWZGLĘDNIANE PRZY OBLICZANIU ZACHOWKU?

Przy obliczaniu zachowku dolicza się do masy spadkowej darowizny oraz zapisy windykacyjne, których dokonał spadkodawca, natomiast nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń.

Ponadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 994 § 1 k.c. nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych ani darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od śmierci spadkodawcy.

CZY RODZEŃSTWO ZALICZA SIĘ DO GRONA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZACHOWKU?

W świetle obowiązujących przepisów stworzony został zamknięty, ścisły krąg osób uprawnionych do zachowku. Rodzeństwo spadkodawcy nie wlicza się do niego. Interpretacja regulacji prawnej nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości, bratu lub siostrze spadkodawcy nie przysługuje prawo do zachowku nawet w sytuacji, gdy łączyła ich bliska więź lub gdy sprawowali bezpośrednią opiekę nad zmarłym.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz