Rozwód: przesłuchanie stron

rozwód - przesłuchanie stronSprawy o rozwód są bardzo często trudne oraz wiążą się z wieloma emocjami. Szczególnie stresujące wydaje się dla małżonków przesłuchanie stron, będące jednym z najważniejszych dowodów w postępowaniu rozwodowym.

CZY PRZESŁUCHANIE STRON W SPRAWIE ROZWODOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE?

W ślad za art. 432 kpc.: „W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”. Nawet jeśli małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzeczenia o winie – Sąd musi obligatoryjnie przesłuchać strony.

JAKIE PYTANIA ZADAJE SĄD STRONOM PODCZAS PRZESŁUCHANIA?

Nie ma sztywnego katalogu pytań, każdorazowo przesłuchanie jest indywidualne, w zależności od tego jak wygląda stan faktyczny sprawy. Najczęściej jednak można wyróżnić powtarzalne pytania takie jak:

  • okoliczności zawarcia małżeństwa,
  • czy strony już wcześniej pozostawały w związkach małżeńskich,
  • czy strony posiadają dzieci,
  • czy toczyły się między nimi postępowania sądowe,
  • czy małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej,
  • jak układało się małżeństwo stron,
  • kiedy małżonkowie przestali się dogadywać,
  • kiedy ustały między nimi poszczególne więzi,
  • czy strony widzą szanse na naprawę małżeństwa;

Należy pamiętać, że pytania, które padną w toku przesłuchania będą zależne od tego czy obie strony chcą rozwodu, czy wnoszą o orzeczenie o winie, a także czy posiadają wspólne małoletnie dzieci i czy są zgodne w zakresie władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.

CO JEŚLI JEDEN Z MAŁŻONKÓW MIMO PRAWIDŁOWEGO ZAWIADOMIENIA O TERMINIE NIE STAWI SIĘ NA ROZPRAWIE?

W takim przypadku (o ile nie został złożony wniosek o odroczenie rozprawy) – Sąd może przeprowadzić przesłuchanie ograniczając się wyłącznie jednego z małżonków.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz