Ustawa antyprzemocowa

Dnia 30 listopada 2020 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nazywana również Ustawą antyprzemocową. Ponadto zmieniło się także brzmienie już obowiązujących aktów prawnych.

Nowe przepisy regulują kwestie związane z izolacją sprawcy przemocy domowej oraz przyznają szerszy zakres uprawnień policji oraz żandarmerii wojskowej celem zapewnienia skuteczniejszej ochrony ofiarom przemocy w rodzinie.

JAKIE AKTY PRAWNE TWORZĄ USTAWĘ ANTYPRZEMOCOWĄ?

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Kodeks postępowania cywilnego:
   • art. 131 § 11
   • dział I a: art. 5602 – art. 56012
   • art. 7552– art.7554
  • Kodeks wykroczeń:
   • art. 66b
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji:
   • art. 15a
   • art. 15aa – art.15ak
   • art. 19 ust. 1 pkt 5
   • art. 53 ust. 3 pkt 2 i 3
   • art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych:
   • art. 18
   • art. 18a- art. 18k
   • art. 30d
   • art. 31 w ust. 1 pkt 8
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
   • art. 90 § 2a
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:
   • art. 96 ust. 1 w pkt 15/p>

JAKIE NOWE PRZEPISY WPROWADZA USTAWA?

Jednym z kluczowych uregulowań Ustawy jest możliwość wyegzekwowania natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiar przemocy domowej. Akt prawny przyznaje policji uprawnienia do wydania wobec sprawcy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanej nieruchomości oraz zakazu zbliżania się do nieruchomości i jej bezpośredniego otoczenia. Nakaz jest wydawany w wyniku interwencji policji bądź powzięcia przez funkcjonariuszy informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Taki nakaz będzie obowiązywał przez dwa tygodnie, a o jego ewentualnym przedłużeniu decyzję podejmuje Sąd.

W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA PROCEDURA IZOLACJI SPRAWCY?

Funkcjonariusze policji lub żandarmerii wojskowej w pierwszej kolejności wydają nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanej nieruchomości lub zakaz zbliżania, a następnie wręczają dokument sprawcy przemocy. W sytuacji, gdy osoba ta przebywa poza domem – funkcjonariusz winien zaznaczyć tę okoliczność na formularzu (nakazu/zakazu) a następnie pozostawić dokument na drzwiach domu lub mieszkania.

Sprawca jest uprawniony do zabrania swoich rzeczy osobistych, a następnie zobowiązany do pozostawienia swojego kompletu kluczy. Co więcej taka osoba musi podać policji numer telefonu oraz adres pobytu, a służby powiadamiają Prokuraturę.

DLACZEGO NOWE UREGULOWANIA SĄ PRZEŁOMOWE?

Niniejsza Ustawa wprowadza do obiegu prawnego przepisy, które zapewniają skuteczniejszą ochronę ofiarom przemocy rodzinnej. Nadanie policji i żandarmerii wojskowej uprawnień pozwalających na odizolowanie sprawcy od ofiar mają na celu zapobieganie dodatkowym zdarzeniom, których skutkiem są akty przemocy wobec domowników.

W sytuacjach, w których chodzi o życie oraz zdrowie ludzkie niejednokrotnie kluczową rolę odgrywa czas. Dotychczas oczekiwanie na wydanie nakazu przez Sąd niosło za sobą często tragiczne skutki. Obecne uregulowania mają przyśpieszyć proces izolacji i zmniejszyć ryzyko narażenia na ponowne akty przemocy domowników sprawcy.

Powyższe przepisy mają również na celu ochronę ofiar przemocy przed sytuacjami, gdy to one musiały uciekać z domu w trosce o swoje bezpieczeństwo.

WARTE UWAGI PUBLIKACJE POŚWIĘCONE TEMATYCE USTAWY ANTYPRZEMOCOWEJ

Pozostając w tematyce nowych regulacji, zachęcamy do lektury poniższych artykułów, które ukazały się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Artykuły z komentarzem Adwokat Karoliny Karlińskiej-Markiewicz.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1497574,ofiary-przemocy-domowej-dzieci-nakaz-opuszczenia-mieszkania-oprawca-policjant.html

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8045442,przemoc-domowa-usuniecie-z-mieszkania-donos.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz