Wierzyciele poczekają dłużej na spłatę długów spadkodawcy

wierzyciele poczekają dłużej na spłatę długów spadkodawcyZapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, w którym mec. Karolina Karlińska-Markiewicz udzieliła kolejnej wypowiedzi dotyczącej prac nad nowelizacją prawa spadkowego.

„Zdaniem adwokat Karoliny Karlińskiej – Markiewicz stanowisko KRK zwraca uwagę na jak najbardziej realny problem.

– Uzasadnionym wydaje się wprowadzenie normy gwarantującej zawieszenie terminu do złożenia stosownego oświadczenia w imieniu małoletniego spadkodawcy na czas trwania postępowania przed sądem rodzinnym w przedmiocie uzyskania zgody na złożenie oświadczenia w imieniu dziecka.

Wątpliwość budzi jednak trafność proponowanego rozwiązania dotyczącego zachowania terminu do złożenia oświadczenia przez pełnoletniego spadkobiercę – komentuje prawniczka.

Ekspertka podziela obawy co do niekorzystnych skutków przyjęcia nowych przepisów.

– Niewątpliwie proponowana zmiana daje przestrzeń do prokrastynacji po stronie spadkobiercy mogącej wynikać ze zwykłego lenistwa bądź – w przypadku długów spadkowych – chęci wydłużenia czasu zawieszenia postępowania wytoczonego przez wierzycieli spadkodawcy. O ile pierwszy powód zwłoki spadkobiercy potencjalnie nie powodowałby pokrzywdzenia czyichkolwiek interesów, o tyle drugi mógłby już godzić w interesy wierzycieli. Z punktu widzenia postępowań sądowych istnieje poważne zagrożenie wydłużenia i faktycznego paraliżu postępowań cywilnych o zapłatę – podkreśla Karolina Karlińska-Markiewicz”.

Cała publikacja jest dostępna tutaj:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8376392,dziedziczenie-dlugi-wierzyciele-spadki-krajowa-rada-komornicza.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz