Adrenalina w przedszkolu? Lek ratujący życie problemem dla personelu

adrenalina w przedszkoluAdwokat Karolina Karlińska-Markiewicz udzieliła komentarza dla serwisu Prawo.pl nt. braku przepisów, które regulowałyby kwestie podawania dzieciom leków w przedszkolach przez opiekunów przedszkolnych. Poniżej fragment artykułu:

„Także adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz (Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz) zauważa, że nie ma regulacji prawnej dotyczącej przynoszenia przez dziecko leków do przedszkola. – Wobec tego nie ma również zakazu. Może to być uwzględnione w akcie prawa wewnętrznego danego przedszkola – statucie bądź regulaminie – zastrzega jednak.

Karolina Karlińska-Markiewicz podkreśla, że do udzielenia pomocy w stanach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia, poza natychmiastowym wezwaniem profesjonalnej pomocy medycznej, zobowiązani są świadkowie zdarzenia, zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. – Oczywiście standardy tej pomocy są różne i zależą od wiedzy niosącego pomoc. Jeżeli natomiast opiekun niemający odpowiedniej wiedzy medycznej w inny sposób udzieli pomocy, np. zadzwoni w takim przypadku po karetkę, uwolni się od odpowiedzialności karnej – mówi.”

Cała publikacja jest dostępna tutaj:

https://www.prawo.pl/zdrowie/prawo-dziecka-alergika-do-adrenaliny-w-przedszkolu,520713.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz