Adrenalina w przedszkolu? Lek ratujący życie problemem dla personelu

Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz udzieliła komentarza dla serwisu Prawo.pl nt. luki prawnej w zakresie podawania dzieciom w przedszkolach leków. To poważny problem dotykający dzieci narażonych na duże ryzyko wstrząsu anafilaktycznego, kiedy życie małoletniego zależy od podania adrenaliny.

Jedno z mazowieckich przedszkoli wypowiedziało umowę rodzicom dziewczynki, u której stwierdzono poważną alergię, wymagającą posiadania specjalnej strzykawki z adrenaliną. Tylko ten lek może w trakcie ostrej reakcji alergicznej uchronić przed uduszeniem. Adrenalina hamuje wstrząs anafilaktyczny, ratując w ten sposób życie. W celu aplikacji wykorzystuje się specjalne ampułkostrzykawce lub autowstrzykiwacze. Przedszkole uzasadniało swoją decyzję tym, że żaden z pracowników nie wyraził zgody na podanie leku w sytuacji zagrożenia.

Sytuacja jest złożona. W przypadku podawania leków regularnie przyjmowanych przez dziecko faktycznie wymagana jest zgoda wychowawcy. Natomiast sam wstrząs anafilaktyczny stanowi zagrożenie dla życia, co regulują przepisy dot. pierwszej pomocy.

Jak czytamy na łamach serwisu Prawo.pl, „adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz (Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz) zauważa, że nie ma regulacji prawnej dotyczącej przynoszenia przez dziecko leków do przedszkola. – Wobec tego nie ma również zakazu. Może to być uwzględnione w akcie prawa wewnętrznego danego przedszkola – statucie bądź regulaminie – zastrzega”.

Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem określonym przez prawo. Obejmuje nie tylko wezwanie karetki, ale i udzielenie pomocy przedlekarskiej.

Karolina Karlińska-Markiewicz podkreśla, że do udzielenia pomocy w stanach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia, poza natychmiastowym wezwaniem profesjonalnej pomocy medycznej, zobowiązani są świadkowie zdarzenia, zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. – Oczywiście standardy tej pomocy są różne i zależą od wiedzy niosącego pomoc. Jeżeli natomiast opiekun niemający odpowiedniej wiedzy medycznej w inny sposób udzieli pomocy, np. zadzwoni w takim przypadku po karetkę, uwolni się od odpowiedzialności karnej – zauważa adwokat w rozmowie z Katarzyna Nocuń.

Kwestię zastosowania tzw. epipena dookreślić ma projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Proponuje rozszerzenie definicji pierwszej pomocy o wykorzystanie „produktów dostępnych na miejscu zdarzenia”.

Katarzyna Nocuń, „Adrenalina w przedszkolu? Lek ratujący życie problemem dla personelu”, Prawo.pl, 8 kwietnia 2023 r., link.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz