Odpowiedzialność karna za przemoc domową. Art. 207 k.k.

Odpowiedzialność karna za przemoc domowąPrzemoc w rodzinie zachodzi w sytuacji, gdy któryś z jej członków dominuje psychicznie bądź fizycznie pozostałych przy użyciu siły fizycznej, szantażu czy gróźb. Są to działania celowe i zamierzone, naruszające prawa ofiary oraz jej dobra osobiste.

Zgodnie z art. 207 k.k. ten, kto znęca się fizycznie bądź psychicznie nad członkiem swojej rodziny, osobą najbliższą lub od niej zależną podlega odpowiedzialności w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ponadto jeśli znęcanie dotyczy osoby nieporadnej czyli m.in. dziecka, osoby upośledzonej psychicznie lub też z dolegliwościami fizycznymi takimi jak choroba czy niepełnosprawność to czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jeżeli zaś znęcaniu opisanemu powyżej towarzyszy szczególne okrucieństwo to sprawcy grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Co więcej, gdy następstwem powyższego jest targnięcie się przez ofiarę znęcania na własne życie – sprawca podlega karze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

CZY POLSKIE PRAWO WSKAZUJE CO JEST PRZEJAWEM ZNĘCANIA?

Kodeks karny nie wskazuje zamkniętego katalogu form znęcania. Jednakże art. 207 k.k. podkreśla, iż znęcanie się może przyjąć formę zarówno fizyczną jak i psychiczną.

JAK MOŻE SIĘ PRZEJAWIAĆ ZNĘCANIE?

Za znęcanie fizyczne bez wątpienia można uznać bicie, szarpanie, kopanie, ciągnięcie za włosy. W przypadku znęcania psychicznego jest to m.in. szantaż, groźby, lekceważenie.

Znęcanie musi być czynnością powtarzalną, a nie jednorazowym incydentem.

KIEDY MOŻNA MÓWIĆ O ZNĘCANIU?

Najistotniejszym znamieniem jest przewaga sprawcy nad ofiarą, zarówno psychiczna jak i fizyczna. Taką przewagą może być wzrost, waga, wiek, zależność finansowa, zawodowa.

O wypełnieniu znamion przestępstwa nie jest zależne od tego czy pokrzywdzony podejmuje obronę.

JAKIE KROKI PRAWNE PODJĄĆ W PRZYPADKU ZNĘCANIA?

Podstawowym działaniem jakie może podjąć ofiara jest zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów – policji bądź prokuratury. Istotny w tej sytuacji materiał dowodowy taki jak m.in. zeznania świadków, obdukcja, korespondencja, czy nagrania wideo.

Ponadto ważne, aby każdorazowo przy sytuacji znęcania wzywać policję, gdyż może ona zatrzymać agresywnego sprawcę, którego obawia się ofiara na 48 godzin.

Kolejnym koniecznym działaniem jest założenie Niebieskiej Karty, którą wypisuje policjant. Po jej podpisaniu funkcjonariusze systematycznie sprawdzają sytuację rodziny.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz