Pozew o rozwód

Rozpad pożycia małżeńskiego – oprócz tego, że stanowi zwykle trudne doświadczenie dla dotychczasowych partnerów, jednocześnie często rodzi określone skutki prawne. Jednym z nich jest oczywiście rozwód, o ile jedna ze stron złoży w sądzie pozew. Nie wiedząc, jak napisać wniosek rozwodowy, warto – w tej niewątpliwe trudnej sytuacji – zapewnić sobie wsparcie ze strony adwokata.

Jak sporządzić pozew rozwodowy – praktyczne wskazówki

Aby postępowanie przed sądem trwało możliwie jak najkrócej, konieczne jest poprawne napisanie pozwu, wolnego od uchybień i błędów formalnych. W tym celu warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach cywilnych i rodzinnych. Prawidłowo skonstruowany wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • identyfikację rodzaju pisma – w tym przypadku pozew o rozwód,
 • oznaczenie sądu właściwego do rozstrzygania sprawy,
 • imiona i nazwiska, adresy miejsc zamieszkania stron postępowania (oraz numer PESEL powoda),
 • wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego ze wskazaniem, czy rozwód ma zostać ogłoszony z orzekaniem, czy bez orzekania o winie,
 • informacje dotyczące posiadania wspólnych dzieci,
 • kwestie regulujące władzę rodzicielską, wychowywanie małoletnich dzieci po rozwodzie,
 • wysokość alimentów potwierdzoną wyliczeniem potrzeb dzieci, na które mają być orzeczone,
 • wniosek o przesłuchanie świadka,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa,
 • uzasadnienie okoliczności ustania pożycia małżeńskiego,
 • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz powoda – konieczne tylko przy rozwodzie z orzeczeniem o winie,
 • informacje o tym, czy obie strony podejmowały się prób rozwiązania spornych kwestii we własnym zakresie.

Pozew o rozwód – niezbędne dokumenty

Oprócz tego wniosek rozwodowy powinien zawierać komplet niezbędnych załączników. Należą do nich: oryginały aktów urodzenia dzieci, odpis aktu małżeństwa oraz dokumenty mające służyć jako dowód w postępowaniu. Złożenie pozwu o rozwód wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 600 zł. Kompletny wniosek powinien być przekazany do sądu w dwóch egzemplarzach, z uwagi na konieczność przekazania jednego z nich współmałżonkowi.

Adwokat, a rozwody – czy warto korzystać z pomocy kancelarii?

Samo podjęcie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa jest niezwykle stresującym doświadczeniem, zwłaszcza w obliczu okoliczności, które do tego stanu doprowadziły. W takim przypadku nietrudno o uchybienia formalne lub braki w umiejętności odpowiedniego uargumentowania swoich racji. Doświadczony adwokat, który wie jak napisać pozew rozwodowy, z pewnością będzie cennym wsparciem dla osoby, która taki wniosek zamierza wystosować.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.

Masz pytania – skontaktuj się z nami

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz