POZEW O ALIMENTY – JAKI MATERIAŁ DOWODOWY PRZEDŁOŻYĆ SĄDOWI?

pozew o alimentyW sytuacji, gdy rodzice po rozwodzie nie są wstanie samodzielnie znaleźć porozumienia w zakresie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci – niezbędna jest pomoc Sądu. Wówczas należy sporządzić pozew oraz załączyć do niego niezbędne dokumenty, które będą dowodami w sprawie.

CZY JEST MOŻLIWE, ABY UZYSKAĆ ALIMENTY OD DRUGIEGO RODZICA BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO?

Jeśli rodzicom uda się dojść do porozumienia, możliwe jest rozstrzygnięcie sprawy bez niekiedy długiego i stresującego postępowania. Alimenty mogą zostać ustalone także poprzez zawarcie ugody przed Sądem lub mediatorem czy też zawarcie umowy określającej obowiązek alimentacyjny rodziców. Wówczas to rodzice decydują o wysokości obowiązku alimentacyjnego oraz nie ma konieczności szczegółowego wykazywania kosztów utrzymania dziecka.

NA KIM SPOCZYWA CIĘŻAR WYKAZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA?

Kiedy niezbędne jest skorzystanie z pomocy Sądu, to osoba, która dochodzi roszczenia musi wykazać rzeczywiste koszty utrzymania małoletniego oraz ich zasadność. Ponadto w postępowaniu należy również wykazać istnienie obowiązku alimentacyjnego drugiego rodzica, a także jego możliwości majątkowe i zarobkowe.

JAKIE DOWODY PRZEDŁOŻYĆ W SPRAWIE O ALIMENTY?

  • WYKAZANIE RZECZYWISTYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA – najczęściej w sprawach o alimenty przedkłada się dokumenty takie jak m.in. faktury imienne na dziecko, potwierdzenia przelewów, rachunki, zaświadczenia np. lekarskie, za obiady w szkole lub zajęcia dodatkowych wraz z informacją o miesięcznych kosztach, umowy. Należy pamiętać, iż paragony nie stanowią dowodu w sprawie, ponieważ nie dowodzą, że rzecz została zakupiona na rzecz konkretnej osoby.
  • ISTNIENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO – aby wykazać istnienie obowiązku alimentacyjnego należy przedłożyć akt urodzenia dziecka, gdyż ww. obowiązek wynika z samego faktu urodzenia oraz pokrewieństwa.
  • MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWE I FINANSOWE – najczęściej w sprawach o alimenty Sąd zobowiązuje rodziców do przedłożenia rozliczeń PIT lub zaświadczeń o zarobkach, aby ustalić jakie możliwości finansowe mają strony. Dodatkowo na fakt możliwości rodziców przeprowadza się także dowód z przesłuchania stron oraz świadków.

JAKIE KOSZTY UTRZYMANIA DZIECKA NALEŻY DOKUMENTOWAĆ?

Niektóre koszty są na tyle oczywiste, że nie wymagają nadmiernego wykazywania np. wyżywienie. Inaczej wygląda sprawa, gdy dziecko ma specjalne potrzeby, które przewyższają standardowe wydatki.

  • ŻYWNOŚĆ – gdy małoletni ma specjalną dietę, z uwagi na potrzeby zdrowotne musi spożywać wyłącznie produkty BIO, bez glutenu itp. będzie się to wiązało z wzrostem kosztów jego utrzymania. Wówczas koszty wyżywienia powinny być udokumentowane.
  • EDUKACJA – w przypadku uczęszczania do prywatnej szkoły czy też na dodatkowe, płatne zajęcia szkolne należy wykazać te wydatki. Podobnie sprawa wygląda w zakresie wycieczek, wyjść szkolnych, składek na radę rodziców itp.
  • ODZIEŻ ORAZ OBUWIE – sam fakt zakupu ww. rzeczy jest oczywisty, jednak gdy dziecko potrzebuje np. obuwia ortopedycznego, sportowego czy też nosi markową odzież – wówczas należy udokumentować ich koszty.
  • ZAJĘCIA DODATKOWE – w sprawach o alimenty konieczne jest wykazanie kosztów zajęć dodatkowych na które uczęszcza dziecko, korepetycji itp. Co więcej, jeśli z hobby małoletniego poza opłacaniem zajęć wiąże się zakup niezbędnego sprzętu, należy także przedstawić te wydatki.
  • LECZENIE PRYWATNE ORAZ LEKARSTWA – jeśli dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty prywatnie lub też zażywa leki – rodzic powinien przedłożyć te koszty Sądowi. Podobnie wygląda sytuacja w związku z zakupem okularów korekcyjnych oraz leczeniem ortodontycznym lub stomatologicznym.
  • KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKANIA I OPŁATY EKSPLOATACYJNE – należy pamiętać, że opłaty takie jak czynsz za mieszkanie, rachunki, opłaty za telefon czy Internet (w przypadku starszych dzieci), ponoszone są także na rzecz małoletnich. Wobec powyższego należy je udokumentować w postępowaniu o alimenty.

KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKANIA I OPŁATY EKSPLOATACYJNE

– należy pamiętać, że opłaty takie jak czynsz za mieszkanie, rachunki, opłaty za telefon czy Internet (w przypadku starszych dzieci), ponoszone są także na rzecz małoletnich. Wobec powyższego należy je udokumentować w postępowaniu o alimenty.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz