Zmiany w projekcie nowelizacji prawa spadkowego. Resort sprawiedliwości posłuchał ekspertów

zmiany w projekcie nowelizacji prawa spadkowegoZapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, prawniczka Patrycja Wasilewska z naszej Kancelarii udzieliła komentarza do projektu nowelizacji prawa spadkowego odnoszącego się do rozszerzenia katalogu zamkniętego przesłanek niegodności dziedziczenia.

W opinii prawniczki Patrycji Wasilewskiej zmodyfikowana wersja projektu nowelizacji prawa spadkowego w zakresie rozszerzenia katalogu zamkniętego przesłanek niegodności dziedziczenia zasługuje na aprobatę. Niewątpliwie uporczywe uchylanie się od alimentacji stanowi silną podstawę do niegodności dziedziczenia, a nowy zapis, który ma na celu skonkretyzowanie obowiązku jako określonego co do wysokości orzeczeniem sądu, ugodą lub umową – eliminuje potencjalne szanse nadużyć. Druga z zaproponowanych przesłanek w pierwotnym brzmieniu miała szlachetny cel, jednak była niedoprecyzowana, ponieważ samo pojęcie „uporczywego uchylania się od sprawowania pieczy nad spadkodawcą” w kontekście tak poważnej instytucji prawnej jaką jest niegodność dziedziczenia było niewystarczające i pozostawiało zbyt dużą dowolność interpretacyjną. Obecne brzmienie zwraca uwagę na szczególne relacje rodzinne, jednak nie ma charakteru wyłącznego i pozostawia Sądowi luz decyzyjny, co jej zdaniem jest dobrą formą „kompromisu”.

Podsumowując obecne brzmienie projektu – uważam, że rezygnację przez ustawodawcę z kontrowersyjnych zmian, a także doprecyzowanie kwestii, które dotychczas były niedookreślone i pozostawiały zbyt duży luz decyzyjny należy ocenić pozytywnie. Celem opiniowania aktów prawnych jest poznanie zdania różnych środowisk eksperckich. Pozwala to na uniknięcie tworzenia kolejnych „bubli legislacyjnych” i wprowadzania przepisów, które zamiast ułatwiać życie obywatelom, będą przysparzały coraz więcej nowych kłopotów nie tylko osobom dochodzącym przed sądami swoich praw, ale także organom stosującym prawo. W opinii Patrycji Wasilewskiej, w przypadku omawianego projektu cel konsultacji został spełniony, a wspólnie wyciągnięte wnioski pozwoliły stworzyć projekt nowelizacji znacznie lepszy od poprzedniego.

Cała publikacja jest dostępna tutaj:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8500055,prawo-spadkowe-kodeks-cywilny-zmiany-2022.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz