Alimenty po uzyskaniu pełnoletności przez uprawnionego

Alimenty po uzyskaniu pełnoletności przez uprawnionegoKwestia tego, komu należne są świadczenia alimentacyjne po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności może nastręczać kłopotów. Dotychczas nie było wątpliwości, iż rodzic zobowiązany przekazywał pieniądze rodzicowi sprawującemu bezpośrednią opiekę, co jednak w sytuacji, gdy dziecko poprzez uzyskanie pełnoletności przestaje działać za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego i uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych?

Alimenty po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. W wielu przypadkach zobowiązanie do płacenia alimentów nie kończy się automatycznie wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Istnieją sytuacje, w których dziecko może nadal być uprawnione do otrzymywania wsparcia finansowego od rodziców po ukończeniu 18. roku życia. Ważne jest zrozumienie podstaw prawnych oraz warunków, które mogą wpływać na kontynuację płacenia alimentów po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Dlatego mimo faktu, iż dziecko jest już pełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Co powinien zawierać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka?

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka powinien być starannie przygotowany i poparty odpowiednimi dokumentami, aby był skuteczny. Wnioskujący, czyli zazwyczaj pełnoletnie już dziecko, powinien przedstawić wszelkie istotne informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej oraz uzasadnić potrzebę otrzymywania wsparcia finansowego od rodziców.

Wniosek o alimenty na dorosłe dziecko powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego i zawierać wszystkie niezbędne dane, aby umożliwić sądowi właściwą ocenę sytuacji i podjęcie odpowiedniej decyzji w sprawie alimentów.

Komu należy wypłacać alimenty dla pełnoletniego dziecka?

Wskazać należy, iż Sąd wydając wyrok zasądzający alimenty zazwyczaj zamieszcza stwierdzenie, iż są one płatne na rzecz dziecka, ale do rąk matki/ojca.

Wynika to z faktu, że niepełnoletnie dziecko nie może działać we własnym imieniu, a jedynie przez przedstawiciela ustawowego, którym najczęściej jest rodzic, bowiem pozostaje ono pod władzą rodzicielską.

Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności władza sprawowana przez rodzica ustaje, a dziecko uzyskuje zdolność do samodzielnego reprezentowania. Wobec powyższego – pełnoletnie dziecko może samodzielnie występować w sprawie o alimenty oraz pobierać świadczenie alimentacyjne do rąk własnych. W takim wypadku dorosłe dziecko powinno złożyć oświadczenie w którym wskaże, iż chce aby alimenty były płacone bezpośrednio do jego rąk lub też nadal do rąk drugiego rodzica.

Zgodnie z obowiązującym prawem to dziecko jest uprawnionym, tak więc w przypadku ewentualnych wątpliwości alimenty powinny być przekazywane bezpośrednio dziecku, gdyż przedstawicielstwo ustawowe przestaje obowiązywać w chwili ukończenia osiemnastego roku życia.

Czy po uzyskaniu pełnoletniości przez dziecko należy wnosić o zmianę sposobu płatności?

W ślad za uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1977 r. w sprawie o sygn. akt III CZP:

„w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do alimentacji, wypłata alimentów może nastąpić wyłącznie na ręce uprawnionego bezpośrednio. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

Oznacza to, iż nie ma konieczności wnoszenia o zmianę orzeczenia, a powyższa uchwała wskazuje, że uzyskanie przez dziecko pełnoletności nakazuje wypłacanie świadczeń bezpośrednio uprawnionemu.

W sytuacji gdy dokonywana jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych należy powiadomić komornika o fakcie uzyskania przez uprawnionego pełnoletności oraz potwierdzić to stosownym dokumentem (najczęściej jest to akt urodzenia).

Do kiedy należy płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko powinien łożyć na jego utrzymanie do momentu uzyskania przez nie samodzielności. Przykładem takiej sytuacji jest ukończenie przez dziecko procesu edukacyjnego i rozpoczęcie pracy. Kwestia obowiązku alimentacyjnego na dziecko pracujące powinna być oceniana w każdej sprawie indywidualnie.

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących alimentów. Poznaj zakres naszych usług.

 

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz