Zwykłe pismo to za mało, by zamknąć sprawę o alimenty

Zwykłe pismo to za małoAdwokat Karolina Karlińska-Markiewicz udzieliła komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej, dotyczącego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 czerwca 2022 r., sygn. akt III SA/Kr 140/22. Przedmiotem komentowanego orzeczenia było „zamknięcia sprawy” o egzekucję alimentów prowadzonej przez zagraniczny organ.

Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz uważa, że orzeczenie WSA jest trafne. Podkreśla, że już sama forma rozstrzygnięcia sprawy przez organ niemiecki faktycznie wyklucza możliwość umorzenia postępowania.

– WSA w Krakowie właściwie podniósł, iż z punktu widzenia ochrony interesów obywatela niedopuszczalne jest, aby zarządzenie o zamknięciu sprawy nastąpiło na podstawie zwykłego pisma otrzymywanego od organu niemieckiego, bez wyjaśnienia, czy zostało wydane orzeczenie organu egzekucyjnego o umorzeniu egzekucji, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej i czy jest ono zaskarżalne – zaznacza.

Prawniczka wskazuje, że już same uchybienia formalne przy wydawaniu rozstrzygnięcia są dostateczną podstawą, by sprawę ponownie zbadać.

– Sąd orzekający słusznie wskazał, iż podstawa prawna, na którą powołał się prezes SO, wydając zaskarżone rozstrzygnięcie, już nie istnieje. Ponadto w sprawie ostatecznie nie wyjaśniono, na jakiej podstawie prawnej działania prowadził organ niemiecki, co z kolei uniemożliwia dokonanie merytorycznej oceny rozstrzygnięcia strony niemieckiej – wyjaśnia Karolina Karlińska-Markiewicz”.

Cała publikacja jest dostępna tutaj:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8494147,sprawa-o-alimenty-sad-komornik-egzekucja-dluznik-w-niemczech.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz