CZY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW PRZED ROZWODEM?

podział majątku przed rozwodemPodział majątku wspólnego kojarzy się z batalią byłych małżonków po rozwodzie. Nie zawsze jednak sprawy wyglądają w ten sposób. Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony zarówno przed Sądem, jak i przed notariuszem, gdy Strony potrafią dojść w tym przedmiocie do porozumienia. Istotne jest, że podziału majątku wspólnego można dokonać także przed rozwodem.

CZYM JEST PODZIAŁ MAJĄTKU?

Jest to nic innego jak przeniesienie własności wskazanych składników majątkowych (dotychczasowy majątek wspólny) na rzecz wyłącznie jednego z małżonków.

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO?

Kluczowe jest, że podział majątku wspólnego nie jest uzależniony od rozwodu Stron. Oznacza to, że można go przeprowadzić:

  • przed rozwodem
  • w toku postępowania rozwodowego
  • po rozwodzie

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH MOŻNA ŻĄDAĆ PODZIAŁU MAJĄTKU PRZED ROZWODEM?

Aby móc dokonać podziału majątku jeszcze przed rozwodem:

  • małżonkowie muszą zawrzeć majątkową umowę małżeńską wprowadzającą ustrój rozdzielności majątkowej
  • sąd musi ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami z ważnych powodów
  • gdy jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione
  • kiedy w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość
  • po orzeczeniu przez Sąd separacji między małżonkami

Wszystkie wyżej wymienione sytuacje wiążą się z ustaniem wspólności majątkowej małżonków oraz pozwalają na dokonanie podziału majątku wspólnego jeszcze w czasie trwania małżeństwa.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz