Dlaczego warto skorzystać z wsparcia adwokata w sprawie o podział majątku?

Prawomocne orzeczenie przez Sąd rozwodu lub ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami powoduje możliwość dokonania podziału ich wspólnego majątku. Nie można jednoznacznie określić ile będzie trwało tego typu postępowanie, jednak zazwyczaj ciągną się one miesiącami, a nawet latami z uwagi na fakt, iż małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie ustalenia sposobu podziału, ustalenia wartości poszczególnych składników, a także rozliczenia ewentualnych nakładów z majątku osobistego stron.

SPRAWY O PODZIAŁ MAJĄTKU DOTYCZĄ ŻYCIOWEGO DOROBKU

Zastanawiając się czy podczas sprawy o podział majątku warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika należy pamiętać, iż jego udział, mimo że nie jest konieczny to z pewnością swoją wiedzą i doświadczeniem wspomoże usprawnienie toczącego się postępowania. Składane w sprawie wnioski, a także formułowane twierdzenia mogą zadecydować o całym jej przebiegu i narazić zainteresowanego na niekorzystne rozstrzygnięcie.

Co więcej celem tego typu postępowania jest dokonanie ostatecznych rozliczeń między Stronami. W przypadku pominięcia przysługującego Stronie roszczenia – po jego zakończeniu nie będzie już ono możliwe w innym, odrębnym postępowaniu.

DYSTANS EMOCJONALNY

Należy wskazać, że adwokat jest osobą postronną, która potrafi ocenić sprawę „na chłodno”, bez towarzyszących negatywnych emocji. Takie podejście niewątpliwie jest niezastąpione w zakresie przygotowania strategii procesowej, a także już na etapie uczestnictwa w posiedzeniach Sądu, gdy należy skupić się wyłącznie na okolicznościach sprawy oraz prawnych aspektach podejmowanych w ramach postępowania kroków.

Działając samodzielnie Stroną targają różnego rodzaju emocje i odczucia względem przeciwnika procesowego, co zdecydowanie rozprasza uwagę i zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia istotnego błędu.

ZNAJOMOŚĆ PRZPISÓW I PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH STRONOM

Bez wątpienia sprawy o podział majątku nie należą do prostych postępowań. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika, mającego doświadczenie w zakresie tego typu spraw może uchronić Stronę przed popełnionymi błędami procesowymi, których cofnięcie nie byłoby możliwe. Adwokat ma szeroką wiedzę dotyczącą wszelkich roszczeń przysługujących Stronom na poszczególnych etapach postępowania i jego udział sprawi, że zainteresowany będzie w pełni poinformowany o wszelkich dostępnych działaniach w sprawie.

Trzeba pamiętać, iż błędy proceduralne mogą mieć nieodwracalne konsekwencje i doprowadzić do utraty części życiowego dorobku. Niekiedy Strony nie są poinformowane np. o możliwości rozliczenia nakładów poczynionych na majątek wspólny z majątku osobistego, co istotne wpływa na dysproporcję końcowych kwot z podziału majątku wspólnego lub nie są świadome, że prawo przewiduje możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

SKRÓCENIE CZASU TRWANIA POSTĘPOWANIA

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika co do zasady pomaga w usprawnieniu toczącego się postępowania. Adwokat jest świadomy kiedy i jakie wnioski dowodowe należy zgłosić, a czasem – nawet pomimo trwającego konfliktu między Stronami potrafi skłonić je do wypracowania satysfakcjonującej ugody.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz