POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA – CO WARTO WIEDZIEĆ ORAZ JAKIE WYWOŁUJE SKUTKI

unieważnienie małżeństwaW sytuacji zawarcia małżeństwa pomimo przesłanek wyłączających dopuszczalność jego zawarcia wymienionych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym istnieje możliwość unieważnienia związku małżeńskiego.

JAKI SĄD JEST WŁAŚCIWY W SPRAWACH O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

Jest to sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, o ile chociaż jedno z małżonków w dalszym ciągu w tym okręgu zamieszkuje. W innym wypadku właściwy jest sąd okręgowy działający w obrębie miejsca zamieszkania pozwanego.

JAKA JEST OPŁATA OD POZWU O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

Opłata ta ma stałą wysokość – 200 zł (art. 27 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z POZWEM O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

W zależności od tego, która przeszkoda małżeńska została naruszona mogą to być:

  • małżonkowie,
  • dzieci,
  • prokurator,
  • każdy kto posiada interes prawny.

O CZYM ORZEKA SĄD W WYROKU W POSTĘPOWANIU O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

Sąd podobnie jak w wyroku rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach, sposobie korzystania z wspólnego mieszkania, a także w sytuacji, gdy nie wywołuje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu może podzielić zgromadzony wspólnie majątek.

JAKIE SKUTKI WYWOŁUJE UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

Unieważnienie małżeństwa powoduje dwa typy skutków prawnych:

1. retroaktywne (mające moc wsteczną):

  • powrót małżonków do stanu cywilnego sprzed zawarcia małżeństwa (brak statusu rozwodnika),
  • powrót do poprzedniego nazwiska małżonka, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko,
  • ustanie stosunku powinowactwa,
  • ustanie osobistych praw i obowiązków małżeńskich.

2. nieretroaktywne (niemające mocy wstecznej):

  • aktualne pozostają stosunki pomiędzy rodzicami i ich wspólnymi dziećmi,
  • a także stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami.
powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz