Do więzienia za tatuaż dziecka

do więzienia za tatuaż dziecka

Adwokat Karolina Karlińska – Markiewicz udzieliła komentarza dla Dziennika Gazety Prawnej, dotyczącego trwających prac nad projektem, który ma stanowić wykonanie konwencji stambulskiej:

„ Z kolei adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz, choć przyznaje, że pierwotna wersja przepisu faktycznie mogłaby doprowadzić do szerszej penalizacji przypadków ingerencji w integralność cielesną o trwałych skutkach, to jednak przypomina, że sąd orzekający jest zobligowany do zindywidualizowanej oceny zakresu ewentualnej ingerencji oraz jej charakteru, tzn. czy ma ona cechy trwałości.

– Stąd trudno jednoznacznie zakwalifikować wykonywanie tatuażu czy innego zabiegu jako wypełniającego znamiona – uważa mecenas.

Podobnego zdania jest mec. Karlińska-Markiewicz, która podkreśla, że ocena tego, czy nowa wersja przepisu będzie dostatecznie przejrzysta, będzie możliwa dopiero na etapie kształtowania się praktyki orzeczniczej.

– Wydaje się jednak, że zmiana powinna mieć pozytywny wpływ na wzmocnienie ochrony potencjalnych ofiar – kwituje adwokatka”.

Cała publikacja jest dostępna tutaj:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8406752,wiezienie-kara-pozbawienia-wolnosci-tatuaz-dziecka-korekta-plci-obrzezanie.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz