Wyjazd dziecka na zagraniczne wakacje – czy oboje rodzice muszą wyrazić zgodę?

wyjazd dziecka na zagraniczne wakacjeW sytuacji, gdy rodzice żyją w rozłączeniu niekiedy dochodzi do konfliktów przy podejmowaniu decyzji dotyczących małoletniego dziecka. Przykładem takiego konfliktu są wyjazdy na zagraniczne wakacje z jednym z rodziców. W jaki sposób zatem zorganizować podróż, aby uniknąć nieprzyjemności i sporów związanych z wyjazdem?

Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od rozstrzygnięć związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców, a drugi został jej pozbawiony, wówczas sytuacja jest prosta, wymagana jest wyłącznie zgoda rodzica, który władzę rodzicielską sprawuje. Tak samo jest wówczas, gdy jednemu z rodziców władza rodzicielska została ograniczona np. wyłącznie do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia i edukacji dziecka lub nawet ograniczona do podejmowania decyzji w zakresie zdrowia czy edukacji dziecka.

Sytuacja się komplikuje, gdy oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim lub w przypadku, gdy Sąd ograniczył władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ale w zakres jego uprawnień wchodzi współdecydowanie o wyjazdach zagranicznych małoletniemu. Wówczas uzyskanie takiej zgody jest niezbędne.

W przypadku braku uzyskania wymaganego zezwolenia, rodzic, którego zgoda została pominięta może domagać się sprowadzenia dziecka do kraju, a ponadto biorąc pod uwagę najdalej idący w skutkach scenariusz – istnieje ryzyko, iż rodzic, który zabrał dziecko na wakacje może odpowiadać karnie za jego uprowadzenie.

Wyżej wymienione stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r. sygn. akt III CRN 19/85: „Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Jaka jest właściwa forma zgody na wyjazd dziecka za granicę?

Przede wszystkim zgoda rodzica powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest udanie się do notariusza celem poświadczenia podpisu pod takim dokumentem, a także przetłumaczenie przysięgłe (po uzyskaniu notarialnego poświadczenia) zgody na język angielski lub język urzędowy państwa, do którego planowany jest wyjazd.

Istotne jest również, że zgoda może być udzielana każdorazowo lub też istnieje możliwość przygotowania jednego dokumentu, który zezwoli rodzicowi na podróżowanie za granicę z dzieckiem aż do momentu uzyskania przez nie pełnoletności.

Co jeśli jeden z rodziców odmawia zgody na wyjazd dziecka?

Niekiedy rodzice są ze sobą tak bardzo skonfliktowani, że celem utrudnienia życia byłemu partnerowi – bez żadnego racjonalnego uzasadnienia odmawiają udzielenia zgody na wyjazd dziecka na zagraniczne wakacje. Wówczas należy zwrócić się do Sądu z wnioskiem, który po zbadaniu sprawy może wydać rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka poprzez zezwolenie na wyjazd.

W takim wypadku należy jednak zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem, aby zdążyć tzw. „zgodę zastępczą” Sądu uzyskać.

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz