Podział majątku wspólnego małżonków a spółka cywilna

podział majątku spółka cywilnaW pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na umowie zawartej przez przynajmniej dwie osoby nazywane wspólnikami.

W kontekście podziału majątku wspólnego małżonków nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że jeden z małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej.

SPÓŁKA CYWILNA – Z CZYM SIĘ WIĄŻE?

Tłumacząc w sposób uproszczony należy nadmienić, wkład wspólników (środki „zainwestowane” w spółkę), jak również majątek spółki, który firma „zarobiła” w czasie jej działalności stanowi majątek należący do obu wspólników. Kluczowe jest, że wskazany majątek wspólnicy mogą podzielić między sobą dopiero po rozwiązaniu spółki, mogą jednak w czasie jej funkcjonowania pobierać środki wypracowane przez spółkę, a także czynić inwestycje, aby rozwijać działalność.

JAKI ZWIĄZEK MA SPÓŁKA CYWILNA Z MAŁŻEŃSTWEM?

Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy jeden z wspólników pozostaje w ustroju wspólności majątkowej ze swoim małżonkiem, a spółka została utworzona już po powstaniu wspólności – zyski ze spółki należne temu wspólnikowi wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Istotne jest jednak, że sam majątek spółki stanowi majątek odrębny małżonka, który jest wspólnikiem w spółce.

CZY MOŻNA ROZLICZYĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W TOKU PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW?

Spółka podlega rozliczeniu w toku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy została utworzona w toku trwania wspólności ustawowej stron, a ponadto, kiedy majątek spółki został rozmnożony wskutek wniesionego przez wspólnika wkładu finansowego, który pochodził z majątku wspólnego małżonków.

W JAKI SPOSÓB ROZLICZA SIĘ SPÓŁKĘ CYWILNĄ?

Niniejszą kwestię należy przedstawić w dwóch wariantach:

  • W sytuacji, gdy spółka zakończyła działalność przed ustaniem wspólności majątkowej małżonków w pierwszej kolejności wspólnicy muszą spłacić wszystkie zobowiązania finansowe firmy z jej majątku, a pozostałe środki wspólnicy dzielą pomiędzy siebie w częściach odpowiadających ich udziałom. Ta część przypadająca wspólnikowi pozostającemu w małżeńskiej wspólności majątkowej jest składnikiem majątku wspólnego małżonków, wobec czego podlega rozliczeniu w sprawie o podział majątku.
  • Drugim wariantem jest sytuacja, gdy ustaje wspólność majątkowa małżonków, zaś spółka cywilna w dalszym ciągu funkcjonuje. Wówczas sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w pierwszej kolejności należy ustalić, jaka kwota przypadłaby małżonkowi będącemu wspólnikiem spółki w sytuacji, gdyby spółka została rozwiązana w dacie ustania wspólności majątkowej małżonków.

Oblicza się wówczas wszelkie zobowiązania spółki, które powinny być pokryte z majątku spółki w przypadku jej potencjalnego rozwiązania, a pozostałe środki w teorii „dzieli się” między wspólników

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz