Stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach – czy może zostać przeprowadzone w ramach jednego postępowania

W związku z faktem, iż Ustawodawca nie narzuca na spadkobierców obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego zdarza się, że wiele spraw po zmarłych członkach rodziny nie jest prawnie uporządkowanych. Niekiedy sytuacja wymaga, żeby podomykać kwestie związane ze spadkiem np. po dziadkach czy pradziadkach, ażeby móc stwierdzić nabycie spadku po rodzicach.

Czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach równocześnie?

Taka forma postępowania spadkowego jest dopuszczalna, zazwyczaj stosuje się w tym zakresie drogę sądową, a nie sporządzenie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, z uwagi na złożony charakter sprawy i możliwe ewentualne zastrzeżenia.

Gdzie złożyć wniosek?

W takich sytuacjach można złożyć jeden, wspólny wniosek. Taki dokument – zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego należy złożyć do Sądu ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. W sytuacji, gdy spadkodawcy mieszkali w różnych miejscach należy wybrać właściwość miejscową dla jednego ze spadkodawców oraz umieścić w piśmie wniosek o rozpatrzenie łączne sprawy w obrębie jednego postępowania. W uzasadnieniu należy wskazać, iż wniosek jest uzasadniony pełnieniem roli uczestników postępowania przez te same osoby oraz jednakowym materiałem dowodowym.

Co należy zawrzeć w takim wniosku?

Pismo powinno zawierać wskazanie wszystkich spadkodawców, jak również opisywać wszystkich dziedziczących tj. kto, po kim dziedziczy, na jakiej podstawie. Najprostszym sposobem usystematyzowania takiego wniosku jest wskazywanie osób w kolejności chronologicznej według daty śmierci.

Jak wygląda kwestia opłaty w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach równocześnie?

Zgodnie z art. 49 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł, punkt 2 wyżej ww. artykułu wskazuje, iż jeśli w jednym piśmie zawieramy kilka wniosków – musimy opłacić każdy z osobna. Wobec tego, gdy wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po czterech osobach – opłata będzie wynosić 400 zł. Dodatkowo musimy pamiętać o opłacie za tzw. wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł od wniosku).

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.

Masz pytania – skontaktuj się z nami

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz