Nabycie spadku po kilku spadkodawcach w jednym postępowaniu

Ustawodawca nie narzuca na spadkobierców obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. Zdarza się, że wiele spraw po zmarłych członkach rodziny nie jest prawnie uporządkowanych. Niekiedy sytuacja wymaga, żeby podomykać kwestie związane ze spadkiem, np. po dziadkach czy pradziadkach, aby móc stwierdzić nabycie spadku po rodzicach.

Taka forma postępowania spadkowego jest dopuszczalna. Zazwyczaj stosuje się w tym zakresie drogę sądową, a nie sporządzenie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, z uwagi na złożony charakter sprawy i możliwe ewentualne zastrzeżenia.

Gdzie złożyć wniosek? Co w nim zawrzeć?

W takich sytuacjach można złożyć jeden, wspólny wniosek. Taki dokument – zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego –  należy złożyć do Sądu ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. W sytuacji, gdy spadkodawcy mieszkali w różnych miejscach, należy wybrać właściwość miejscową dla jednego ze spadkodawców oraz umieścić w piśmie wniosek o rozpatrzenie łączne sprawy w obrębie jednego postępowania.

W uzasadnieniu należy wskazać, iż wniosek jest uzasadniony pełnieniem roli uczestników postępowania przez te same osoby oraz jednakowym materiałem dowodowym. To istotny aspekt.

Pismo powinno zawierać wskazanie wszystkich spadkodawców, jak również opisywać wszystkich dziedziczących, tj. kto, po kim dziedziczy i na jakiej podstawie. Najprostszym sposobem usystematyzowania takiego wniosku jest wskazywanie osób w kolejności chronologicznej według daty śmierci.

Opłaty za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach równocześnie

Zgodnie z art. 49 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Punkt 2 wyżej ww. artykułu wskazuje, iż jeśli w jednym piśmie zawieramy kilka wniosków, musimy opłacić każdy z osobna.

A więc, gdy wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po czterech osobach, opłata będzie wynosić 400 zł. Dodatkowo musimy pamiętać o opłacie za tzw. wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł od wniosku).

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie spadkowym.

 

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz