Zmiany w kodeksie cywilnym? Ubezpieczyciele mają wątpliwości, MS szykuje swój projekt

Trwają prace nad nowelizacją kodeksu cywilnego. Obejmują one także kwestie zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodzin poszkodowanych. Konsekwencje potencjalnej nowelizacji w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” komentuje adwokat Karolina Karlińska – Markiewicz.

Nad nowelizacją Kodeksu cywilnego pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Kancelaria Prezydenta. Ogólny cel zmian jest jasny: zabezpieczenie słusznych interesów pokrzywdzonych i ubezpieczycieli. Obecne regulacje są po prostu niejasne, co powoduje różne orzeczenia sądów.

Krokiem w stronę rozwiązania problemu jest projektowane określenie przepisów umożliwiających dochodzenie zadośćuczynienia krewnym osoby pokrzywdzonej. Zadośćuczynienie to by miało przysługiwać w najpoważniejszych przypadkach zerwania lub osłabienia więzi rodzinnych wskutek uszczerbku poniesionego przez krewnego. Możliwość dochodzenia obejmowałaby także wcześniejsze, nieprzedawnione jeszcze roszczenia. Ministerstwo postanowiło także określenie zakresu możliwych stawek.

„Rynek nie znosi próżni, więc sam po pewnym czasie, poprzez orzecznictwo, wypracuje odpowiednie stawki, które – miejmy nadzieję – będą do siebie w miarę zbliżone”, tłumaczy mecenas Karolina Karlińska – Markiewicz. „Wprowadzenie projektowanej zmiany oraz upływ czasu, który pozwoli uświadomić sobie poszkodowanym o zaistniałej możliwości dochodzenia zadośćuczynienia, z pewnością przyczynią się do napływu spraw z roszczeń”, dodaje adwokat.

Głos w sprawie zabrali także ubezpieczyciele. Jak wskazują, kwestie to wymagają precyzyjnego określenia proceduralnego. Regulacje muszę oferować przewidywalność orzekanych zadośćuczynień i spójność rozstrzygnięć różnych sądów w porównywalnych sprawach.

Inga Stawicka, „Zmiany w kodeksie cywilnym? Ubezpieczyciele mają wątpliwości, MS szykuje swój projekt”, Dziennik Gazeta Prawna, 28 kwietnia 2021 r., link.

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz