Alimenty na rzecz rodzeństwa. Kiedy można się ich domagać?

alimenty na rzecz rodzeństwa

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa jest ostatnim w kolejności obowiązkiem. Mowa o nim wówczas, gdy nie ma zobowiązanych krewnych w linii prostej.

Pierwsi w kolejności do realizacji obowiązku alimentacyjnego są zstępni (dzieci lub wnuki uprawnionego). W przypadku, gdy uprawniony nie ma zstępnych lub nie są oni w stanie realizować obowiązku – można go egzekwować od wstępnych (rodziców, dziadków). Kiedy nie ma wstępnych lub oni także nie są w stanie realizować obowiązku alimentacyjnego względem zobowiązanego – dopiero na końcu znajduje się rodzeństwo. Wówczas może pojawić się obowiązek, jakim są alimenty na rodzeństwo.

Należy także nadmienić, że bez znaczenia pozostaje, czy mowa o rodzeństwie rodzonym, czy przyrodnim.

Kiedy można domagać się alimentów od rodzeństwa?

Poza ww. kolejnością alimentacji bardzo ważne jest kryterium niedostatku. Alimenty od rodzeństwa można żądać się wyłącznie w sytuacji, gdy uprawniony nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb np. w przypadku ciężkiej choroby lub podeszłego wieku.

Co więcej kolejnym czynnikiem są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Należy mieć na uwadze, iż ewentualne realizowanie obowiązku alimentacyjnego względem brata lub siostry nie może doprowadzić do uszczerbku na utrzymaniu zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, rodzice).

Zgodnie z doktryną roszczenie musi być także zgodne z zasadami współżycia społecznego (np. uprawniony nie może szkodzić sam sobie – uzależnienie od hazardu, narkotyków, alkoholu, unikanie pracy, uprawniony był w stałym kontakcie z bratem lub siostrą, nie zaniedbywał rodzeństwa w potrzebie oraz nie krzywdził fizycznie lub psychicznie itp.).

Czy obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa można realizować tylko pieniężnie?

Alimenty na rodzeństwo mogą być realizowane w całości lub w części. Także poprzez m.in. zapewnienie lokalu mieszkalnego, przygotowywanie posiłków, dostarczanie lekarstw, pielęgnacja itp.

Pytania lub wątpliwości? Dowiedz się, jakie wsparcie oferuje nasza Kancelaria.

 

 

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz