Alimenty natychmiastowe. Sąd będzie pouczał o ich waloryzacji

Alimenty natychmiastoweKomentarz Adwokat Karoliny Karlińskiej-Markiewicz w Dzienniku Gazecie Prawnej: „Alimenty natychmiastowe. Sąd będzie pouczał o ich waloryzacji”

Resort sprawiedliwości wprowadza kolejne zmiany do projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obejmą one m.in. instytucję alimentów natychmiastowych.

Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz uważa, że dodanie do pouczenia dla stron elementu odnoszącego się do samoczynnej waloryzacji świadczenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zasługuje na aprobatę. Poinformowanie stron w powyższym zakresie pozwoli wyeliminować ewentualne wątpliwości co do wysokości świadczenia i wpłynie na zwiększenie świadomości w odniesieniu do mechanizmu zmiany wysokości alimentów oraz przysługujących praw i obowiązków.

Prawniczka dalej dodaje:

– Nie kwestionując samej idei projektu, z całą pewnością rozwiązania te powinny zostać wprowadzone możliwie jak najszybciej, nie mniej jednak biorąc pod uwagę wysokości alimentów natychmiastowych, jaką zakłada rządowy projekt, wprowadzenie tej instytucji w większości przypadków, szczególne w większych miastach, gdzie koszty utrzymania są wyższe, nie zadośćuczyni zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych potrzeb dziecka, a zatem nie rozwiąże problemu zabezpieczenia sytuacji finansowej uprawnionego”.

Cała publikacja jest dostępna tutaj:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8592858,alimenty-natychmiastowe-prawo-rodzinne-podwyzszenie-alimentow-sad.html

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz