Alimenty natychmiastowe. Sąd będzie pouczał o ich waloryzacji

Projekt nowelizacji przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego komentuje dla „Dziennika Gazety  Prawnej” adwokat Karolina Karlińska – Markiewicz. Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych zapisów dot. waloryzacji alimentów.

W toku prac Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniło treść pierwszego projektu nowelizacji, przychylając się do uwag zgłoszonych m.in. przez Prokuraturę Krajową. Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie nowego rozwiązania, alimentów natychmiastowych i ich waloryzacji. Proponowana nowość wiąże się także z praktycznymi trudnościami: to rozwiązanie nieznane stronom, wymagające udzielenia stronom stosownych objaśnień.

Adwokat Karolina Karlińska-Markiewicz uważa – czytamy na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” – że dodanie do pouczenia dla stron elementu odnoszącego się do samoczynnej waloryzacji świadczenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zasługuje na aprobatę. Poinformowanie stron w powyższym zakresie pozwoli wyeliminować ewentualne wątpliwości co do wysokości świadczenia i wpłynie na zwiększenie świadomości w odniesieniu do mechanizmu zmiany wysokości alimentów oraz przysługujących praw i obowiązków”. Cel zmiany jest słuszny, w praktyce wymagać ona będzie także szerszego objaśnienia zasad realizacji obowiązku alimentacyjnego.

„Nie kwestionując samej idei projektu, z całą pewnością rozwiązania te powinny zostać wprowadzone możliwie jak najszybciej, nie mniej jednak biorąc pod uwagę wysokości alimentów natychmiastowych, jaką zakłada rządowy projekt, wprowadzenie tej instytucji w większości przypadków (…) nie zadośćuczyni zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych potrzeb dziecka” – podkreśla adwokat w rozmowie z Ingą Stawicką.

Istotą sprawy jest zaspokojenie potrzeb finansowych małoletniego. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie kosztów utrzymania, zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego i rosnący poziom kosztów utrzymania, mechanizm ten wydaje się potrzebny. Równocześnie, nie gwarantuje automatycznego zaspokojenia potrzeb finansowych dziecka.

Inga Stawicka, „Alimenty natychmiastowe. Sąd będzie pouczał o ich waloryzacji”, Dziennik Gazeta Prawna, 22 listopada 2022 r., link.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz