Alimenty od rodziców do rozpoznania w zwykłym trybie – wyrok Sądu Najwyższego

Zasądzenie świadczeń alimentacyjnych w wysokości do 20 tys. zł. nie podlega rozpoznawaniu w trybie uproszczonym. Kwestię tę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentuje mecenas Karolina Karlińska-Markiewicz.

Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii postępowania uproszczonego wskutek pytania zadanego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Podstawą wątpliwości był zapis Kodeksu postępowania cywilnego określający katalog spraw, które nie podlegają rozpoznaniu w trybie uproszczonym.

„W całości podzielam pogląd sądu kierującego zapytanie prawne” – komentuje mecenas Karlińska-Markiewicz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Jak podkreśla, „w postępowaniach alimentacyjnych nader często konieczna jest zmiana powództwa z uwagi na zmieniającą się sytuację opiekuńczo-wychowawczą uprawnionego, czego w postępowaniu uproszczonym nie można uczynić. W dalszym ciągu istniałoby także ryzyko wystąpienia nieważności postępowania z powodu niewłaściwego trybu”.

„Nawet gdyby SN orzekł, że tego typu powództwa powinny podlegać rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu uproszczonym, w dalszym ciągu nie rozwiązywałoby to problemu kompleksowo” – ocenia mec. Karlińska-Markiewicz.

Ochronie interesów małoletniego służyć może także procedura zabezpieczenia. Umożliwia ona szybkie wydanie postanowienia tymczasowego.

Zofia Brzezińska, „Alimenty od rodziców do rozpoznania w zwykłym trybie – wyrok Sądu Najwyższego”, „Rzeczpospolita”, 22 lipca 2021 r., link.

powrót do poprzedniej strony

Odpowiedz